แบรนด์ยาทาเล็บที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นแนว Rock & Roll โดยได้ประยุกต์แฟชั่นจากแคทวอล์คไปสู่ยาทาเล็บที่มีสีสันเฉพาะแบบ แถมยังปลอดสารพิษและไม่ใช้ส่วนผสมที่เป็นอันตรายอย่าง Formaldehyde, โทลูอีน, DBP หรือ Paraben ที่สำคัญยังเป็นแบรนด์แรกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาทาเล็บแบบปลอดสารพิษในอเมริกาอีกด้วย

read more view less
Clear all
Sephora works best with portrait mode.